Схема за таксуване

Моля, изберете схема, която ви подхожда

FREE
/ mo

/ mo

Инструкция за зареждане

 1. 17TRACK няма автоматично да се подновява за потребителите. Покупките могат да се извършват само от потребителите доброволно.
 2. След закупуването на членството, то ще бъде синхронизирано между различни устройства. Няма нужда да плащате отново.

Инструкция за квотата

 1. Има два вида квоти: добавяне на квота и квота за проследяване.
 2. Adding quota means the amount of the tracking numbers that you can add. Adding quota equals current tracking quota minus the amount of the tracking numbers that are being tracked currently.
 3. Tracking quota means the amount of the tracking numbers that you can track per day. It is different according to different membership level.
 4. For example: After you added 40 tracking numbers for the first time and archived 10 of them at the same day, you could still track 40 tracking numbers the next day; while if there were already 30 tracking numbers in your list, you could only add 10 more tracking numbers.
 5. You can free up your adding and tracking quota after deleting or archiving some tracking numbers.
 6. The tracking quota will be deducted after you add numbers or activate the archived numbers.

Other instructions

 1. Membership expiration: if the membership gets expired, the numbers being tracked in your list can still be tracked automatically by our system until the tracking of the numbers ends.
 2. Automatic renewal is not supported for membership purchase. If your membership is going to expire, we will notify you.
 3. Upgrading, downgrading or refund application is not supported for membership level. If you have any questions, please contact us at serv@17track.net and we will get back to you as soon as possible.